Habitatvision har, bl.a. for at kunne klare særlige opgaver vedr. bilag-II og bilag-IV arter, indrettet eget lydlaboratorium til optagelse og analyse af flagermuse-, padde- og insektlyde.

Ved flagermuse-screening lyttes der efter flagermuselyde (10.000 - 120.000 khz) på udvalgte lytteposter, hvor lyde optages og genspilles 10x langsommere (time expansion for umiddelbar artsbestemmelse) end ved såkaldt heterodyn-gengivelse, - dette letter artsbestemmelse i felten.

De optagne lyde analyseres og verificeres endvidere på PC.

Her et par eksempler fra Møn:

 

alt

Dværgflagermus med ca. 56 Khz ”bund-svirp”, og lave socialkald (bund: 16-20 Khz, lyder som grønspætte i time-expansion), Møn, 19/5-2012.

 

alt

Troldflagermus med ca. 38 Khz ”bund-svirp”, Møn, 19/5 2012.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vindelsnegle og Bilag II arter

HabitatVision tilbyder overvågning af bilag II arterne Skæv-, Sump- og Kildevældsvindelsnegl.

HabitatVision har erfaring med bestemmelse af sneglenes levesteder og efterfølgende registrering og bestemmelse af arterne i felten. Vi eftersøger arterne på de egnede levesteder ved hjælp af visuel bestemmelse, indsamling af førnprøver, bankning og ketsjning af vegetation.

Udbredelsen af Vindelsnegle er dårligt dokumenteret, og det er af stor vigtighed at få kortlagt arterne. De er følsomme overfor forstyrrelse som for eksempel græsning. Blandt andet derfor er vindelsneglene mange steder truede.

 alt

Mundingsåbning af vindelsnegl med de karakteristiske tænder og mundingsform.

 

Gå til toppen