2023:

Vurdering af miljøvurdering af beskyttet natur ved Travbyen i Billund Kommune. Af: Erik Aude og Lene Thomsen. Notat 2023-01.

Udvidet vurdering af ammoniakfølsomhed i Houlbjerg Skov i Favrskov Kommune. Af: Erik Aude og Lene Thomsen. Notat 2023-02.

Mosserne i Nationalpark Thy. Resultater fra en gentagen mosundersøgelse. Af: Erik Aude og Klaas van Dort. Notat 2023-03.

Naturvurderinger vedr. Fast Track Biogas (FTB) anlæg ved Smourup, Herning og Vissenbjerg. Af: Lene Thomsen, Erik Aude og Emil Christensen. Notat 2023-04.

Plantelivet på danske gravhøje. Et botanisk forsknings- og formidlingsprojekt. Af: Erik Aude, Lene Thomsen, Emil Christensen, Thorild Vrang Bennett og Nina Z. Olsen. Rapport 2023-05.

Kortlægning og afgrænsning af Habitattypen Bøg på muld (Habitattypenr. 9130) i forbindelse med vejanlæg på Falster. Af: Erik Aude og Lene Thomsen. Notat 2023-06.

Kortlægning af egnede flagermus raste-/yngletræer og identifikation af markfirben biotoper. Af: Asbjørn Emil Hertz og Erik Aude. Notat 2023-07.

Naturtilstandsvurdering af §3-beskyttet sø ved Egeskovvej 27, Horsens. Af: Thorild Vrang Bennett og Lene Thomsen. Notat 2023-08.

Kortlægning af Kødfarvet gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp.incarnata) i Dronninglund. Af: Lene Thomsen, Jonas T. Nordentoft og Erik Aude. Notat 2023-9.

Kortlægning af 7 søer ved Store Musse, Lolland. Af: Lene Thomsen og Erik Aude. Rapport 2023-10.

Flagermusundersøgelse ved Nibe. Af: Peter Gjelstrup. Notat 2023-11.

Eftersøgning af flagermus ved Døvling. Af: Peter Gjelstrup og Erik Aude. Notat 2023-12.

Eftersøgning af flagermus ved Holstebro. Af: Peter Gjelstrup og Erik Aude. Notat 2023-13.

Basiskortlægning af botaniske forhold og potentialer ved projektområde ved Tibirke i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Af: Erik Aude og Lene Thomsen. Notat 2023-14.

Besigtigelser af § 3-områder i forbindelse med Klima-lavbundsprojekt, Ravninge, Vejle Kommune 2022 og 2023. Af: Thorild Vrang Bennett og Lene Thomsen. Notat 2023-15.

Besigtigelser af § 3-arealer i Esbjerg Kommune 2023. Af: Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Emil Broe Dahl Christensen og Asbjørn Emil Hertz. Notat 2023-16.

Flagermusundersøgelse ved Sdr. Tranders. Af: Peter Gjelstrup. Notat 2023-17.

Fysisk og biologisk optimering af motorvejsskråninger. Af: Erik Aude, Lene Thomsen og Emma Holst. Rapport 2023-18.

Kortlægning af §3 natur og potentielle §3 arealer, Københavns Kommune. Af: Lene Thomsen og Erik Aude. Rapport 2023-19.

Epifytiske mos- og lavregistreringer i Fløjstrup Skov. Af: Erik Aude, Lene Thomsen og Klaas van Dort. Notat 2023-20.

Besigtigelser af § 3-områder i Viborg Kommune for Rambøll 2023. Af: Rikke Josefsen og Erik Aude. Notat 2023-21.

Besigtigelser af § 3-områder i Mariager Fjord, Rebild og Aalborg Kommune for Rambøll 2023. Af: Rikke Josefsen og Lene Thomsen. Notat 2023-22.

Projektforslag til erstatningsvandhul. Af: Lene Thomsen. Notat 2023-23.

Dataanalyse af overvågningsdata fra 2014-2023, Løvbakke Dyrehave i Herning Kommune. Af: Erik Aude og Lene Thomsen. Notat 2023-24.

Flagermusundersøgelse i industriområde ved Frederikshavn. Af: Peter Gjelstrup. Notat 2023-25.

Basismonitering af fire overdrev i Lyngby-Taarbæk Kommune. Af: Erik Aude og Lene Thomsen. Notat 2023-26.

Overvågning af lysåbne naturtyper 2023. Af: Thorild Vrang Bennett og Erik Aude. Notat 2023-27.

Besigtigelser af § 3-områder i Odense Kommune 2023. Af: Stine Juul Eriksen og Lene Thomsen. Notat 2023-28.

Besigtigelser af § 3-områder i Kolding Kommune 2023. Af: Stine Juul Eriksen og Lene Thomsen. Notat 2023-29.

Besigtigelser af § 3-områder i Horsens Kommune 2023. Af: Stine Juul Eriksen og Lene Thomsen. Notat 2023-30.

Besigtigelser af § 3-områder i Middelfart Kommune 2023. Af: Stine Juul Eriksen og Erik Aude. Notat 2023-31.

Besigtigelser af § 3-områder i Aalborg Kommune i 2023. Af: Rikke Josefsen og Lene Thomsen. Notat 2023-32.

Registrering af biodiversitet i Naturstyrelsens urørte skove (Baselinemonitering). Af: Lene Thomsen, Erik Aude og Thorild Vrang Bennett. Notat, 2023-33.

Vegetationsmonitering i lavbundsprojekt ved Vejen Mose, 2023. Af: Thorild Vrang Bennett og Erik Aude. Notat 2023-34.

Laverne i Nationalpark Thy. Resultater fra en gentagen lavundersøgelse. 2016-2023. Af: Lennarth Skov Espersen og Erik Aude. Notat 2023-35.

Basismonitering i EU projektet SUPERB i Nationalpark Thy. Af: Erik Aude, Lene Thomsen og Emil Christensen. Notat 2023-36.

Basismonitering i Marselisborgskovene i Aarhus Kommune. Af: Erik Aude, Lene Thomsen, Emil Christensen, Thorild Vrang Bennett og Klaas van Dort. Notat 2023-37.

Tilstandsvurdering og besigtigelser af § 3-søer i Næstved Kommune 2023. Af: Asbjørn Emil Hertz, Rikke Josefsen, Erik Aude og Lene Thomsen. Notat 2023-38.

Luftfotogennemgang af beskyttede naturtyper i Herning Kommune 2023. Af: Stine Juul Eriksen. Notat 2023-39.

Besigtigelser af § 3-arealer i Slagelse Kommune 2023. Af: Erik Aude, Asbjørn Emil Hertz og Rikke Josefsen. Notat 2023-40.

Besigtigelser af § 3-områder i Vejen Kommune 2023. Af: Rikke Josefsen og Lene Thomsen. Notat 2023-41.

Besigtigelser af § 3-områder i Viborg Kommune 2023. Af: Hanne Madsen, Lene Thomsen, Thorild Vrang Bennett og Stine Juul Eriksen. Notat 2023-42.

 

2022:

Kortlægning af artsrige vejkanter for vejdirektoratet. Notat 2022-01. Af: Thorild Vrang Bennett og Mads Peter Petø.

Vurdering af ammoniakfølsomhed af skovområde ved Christiansfeld, Koldings Kommune. Notat 2022-02. Af: Erik Aude og Klaas van Dort.

Luftfotoanalyse af områder ved Kongelunden. Notat 2022-03. Af: Thorild Vrang Bennett og Lene Thomsen

Naturkonsekvensvurdering af klimatilpasningsprojekt i Kolding og Vejle Kommune. Rapport 2022-04. Af: Lene Thomsen, Erik Aude, Malik Jim Riishøj og Mads Krogstrup.

Overvågning af mosser i Svanninge Bjerge 2022. Notat 2022-05. Af: Erik Aude, Malik Rishøj og Mads Krogstrup.

Overvågning af epifytiske mosser og laver på veterantræer. Notat 2022-6. Af: Erik Aude og Klaas van Dort.

Besigtigelser af § 3-områder i Odense Kommune 2021. Notat 2022-7. Af: Thorild Vrang Bennett og Ditte Nan Hansen.

Besigtigelser af § 3-områder ved Måde i Esbjerg Kommune 2022. Notat 2022-8. Af: Erik Aude og Lene Thomsen.

Besigtigelser af § 3-områder i forbindelse med et genslyngningsprojekt i Granslev ådal i Favrskov Kommune 2022. Notat 2022-9. Af: Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Emil Broe Dahl Christensen, Lisa Sølvbjærg og Lene Thomsen.

Kortlægning og registrering af yngle- og rasteområder for Grønbroget tudse (Bufotes viridis) på Vesterhavsvej, Nordhavnen. Notat 2022-10. Af: Mathias Emil Kaae.

Kortlægning af habitatnaturtyper ved Haderup-Skive 2022. Notat 2022-11. Af: Erik Aude og Lene Thomsen.

Kortlægning af skovbiodiversitet i Banedanmarks skove. Rapport 2022-12. Af: Lene Thomsen og Erik Aude.

Kortlægning og registrering af Gul Stenbræk, Blank Seglmos og Vindelsnegle spp. ved Kvorning Mølle. Notat 2022-13. Af: Thorild Vrang Bennett og Mathias Emil Kaae.

Vurdering af ammoniakfølsomhed af dele af Houlbjerg Skov i Favrskov Kommune. Notat 2022-14. Af: Erik Aude.

Kortlægning af skovnatur i 4 skove i Brønderslev Kommune. Notat 2022-15. Erik Aude og Lene Thomsen

Opfølgning på naturkonsekvensvurdering af klimatilpasningsprojekt i Kolding og Vejle Kommuner. Rapport 2022-16. Af: Erik Aude og Lene Thomsen.

Afrapportering af D1 effektmonitering LIFE RigKilde-projektet. Rapport 2022-17. Af: Erik Aude, Thorild Vrang Bennett og Lene Thomsen.

Flytning af Maj-gøgeurt (Dactylorhiza majalis) i Fredericia Kommune. Notat 2022-18. Af: Lene Thomsen

Kortlægning af padder i to skovområder ved Fyens Motor Sport – Odense. Notat 2022-19. Af: Erik Aude.

Genovervågning af eng og mose i Odsherred Kommune, 2022. Notat 2022-20. Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Besigtigelser af § 3-områder i Horsens Kommune 2022. Notat 2022-21. Af: Stine Juul Eriksen, Emil Dahl Broe Christensen og Lene Thomsen, HabitatVision A/S.

Besigtigelser af §3-arealer i Favrskov Kommune 2022. Notat 2022-22. Af: Stine Juul Eriksen, Emil Christensen og Lene Thomsen

Besigtigelser af § 3-områder i Middelfart Kommune 2022. Notat 2022-23. Af: Stine Juul Eriksen og Erik Aude

Besigtigelser af § 3-områder i Herning Kommune 2022. Notat 2022-24. Af: Stine Juul Eriksen og Erik Aude

Besigtigelser af § 3-områder i Kolding Kommune 2022. Notat 2022-25. Af: Stine Juul Eriksen og Lene Thomsen.

Naturkortlægning af kommunale skove i Næstved Kommune 2022. Rapport 2022-26. Af: Lene Thomsen, Erik Aude, Emil Christensen og Lisa Sølvbjærg.

Naturkortlægning af kommunale skove i Holbæk Kommune 2022. Rapport 2022-27. Af: Erik Aude, Lene Thomsen, Lisa Sølvbjærg, Emil Christensen, Nanna Feldthaus og Mette Caspersen.

Besigtigelser af § 3-områder i forbindelse med Klima-lavbundsprojekt, Ravninge, Vejle Kommune 2022. Notat 2022-28. Af: Stine Juul Eriksen, Lene Thomsen og Thorild Vrang Bennett.

§3-Besigtigelser i Varde Kommune 2022. Notat 2022-29. Af: Erik Aude og Stine Juul Eriksen.

§ 3-besigtigelser i Odense Kommune 2022. Notat 2022-30. Af: Stine Juul Eriksen, Emil Dahl Broe Christensen og Erik Aude

Kortlægning af Rynket rose på kyststrækninger på Venø og ved Humlum i Struer Kommune. Notat 2022-31. Af: Lisa Sølvbjærg, Henriette Foss og Lene Thomsen

Besigtigelser af § 3-arealer, Vejen Kommune 2022. Notat 2022-32. Stine Juul Eriksen og Erik Aude

Slutmonitering i Hellerød Kær RigKilde LIFE aktion D1. Notat 2022-33. Af: Erik Aude og Lene Thomsen.

Kortlægning af artsrige vejkanter for Vejdirektoratet, 2022. Notat 2022-34. Af: Thorild Vrang Bennett og Ditte Nan Hansen.

  

2021:

Kortlægning og besigtigelse af §3-naturarealer i Bygholm Ådal i forbindelse med etablering af vejanlæg. Notat 2021-01. Af: Lene Thomsen og Erik Aude.

Gennemgang af dokumenter vedr. vejanlæg i Bygholm Ådal. Notat 2021-02. Af: Lene Thomsen og Erik Aude.

Vurdering af ammoniakfølsomhed af skovområdet ved Hofmansgave, Nordfyns Kommune. Notat 2021-03. Af: Erik Aude.

Besigtigelse og vurdering af tre naturarealer. Notat 2021-04. Af: Lene Thomsen og Erik Aude.

Besigtigelse af naturarealer ved Buderup Put and Take, beliggende Buderupholmvej 46, Støvring. Notat 2021-05. Af: Lene Thomsen og Erik Aude.

Besigtigelse af naturarealer (del 2) ved Buderup Put and Take, beliggende Buderupholmvej 46, Støvring. Notat 2021-06. Af: Lene Thomsen og Erik Aude.

Kortlægning og vurdering af §3 status af naturområder ved det gamle hospital i Haderslev Kommune. Notat 2021-07. Af: Erik Aude og Lene Thomsen.

Kortlægning og besigtigelse af potentielle §3-naturarealer i Rørmosen, Kalundborg Kommune. Notat 2021-08. Af: Lene Thomsen og Erik Aude.

Samlet afrapportering af naturundersøgelser i Rørmosen ved Kærby Å. Notat 2021-09. Af: Stine Juul Eriksen og Erik Aude.

Kortlægning af padder, herunder arter på bilag IV. Notat 2021-10. Af: Simon Rosenkilde Waagner.

Notat vedr. beskyttet hedeareal, Kirkebakken 46, 9700 Brønderslev. Notat 2021-11. Af: Lene Thomsen.

Kortlægning af Opret Kobjælde, Lav skorzoner og Djævelsbid i Nationalpark Mols Bjerge. Notat 2021-12. Af: Lene Thomsen og Erik Aude.

Besigtigelse og statusvurdering af vandhul i Fredericia Kommune. Notat 2021-13. Af: Erik Aude og Lene Thomsen.

Besigtigelse og statusvurdering af engområde i Fredericia Kommune. Notat 2021-14. Af: Erik Aude og Lene Thomsen.

Besigtigelse og naturtypekortlægning ved Lønstrup. Notat 2021-15. Lene Thomsen, Thorild Vrang Bennett og Erik Aude.

Besigtigelse og statusvurdering af engområde i Odense Kommune. Notat 2021-16. Af: Erik Aude og Lene Thomsen.

Besigtigelse og statusvurdering af område Høgelshøj i Aabenraa Kommune. Notat 2021-17. Af: Erik Aude og Lene Thomsen.

Kortlægning af laver, orkidéer, mosser, flagermus, padder og fugle i Kongelunden, Århus. Rapport 2021-18. Af: Lene Thomsen, Simon R. Waagner, Klaas van Dort og Erik Aude.

Plejeplan for Stevns Klint. Notat 2021-19. Af: Erik Aude, Ditte Nan Hansen, Lene Thomsen og Thorild Vrang Bennett.

Basiskortlægning af Skarrehage Skov, Mors. Rapport 2021-20. Af: Lene Thomsen og Erik Aude.

Besigtigelse og vurdering af vandhuller i Tønder Kommune. Notat 2021-21. Af: Erik Aude, Jonas Nordentoft Thomsen og Lene Thomsen.

Kortlægning af naturindholdet i Hadsten Byskov, Favrskov Kommune. Rapport 2021-22. Af: Erik Aude og Lene Thomsen.

Kortlægning af skovbiodiversitet i Odder Kommunes skove. Rapport 2021-23. Af: Lene Thomsen, Erik Aude og Simon R. Waagner.

Input til informationstavler i Fruens Bøge og Hunderup Skov, Odense Kommune. Notat 2021-24. Af: Erik Aude og Lene Thomsen.

Kortlægning af skovbiodiversitet i Aabenraa Kommunes skove. Rapport 2021-25. Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Plejeplan for Brandstrup Mose. Notat 2021-26. Af: Mads Peter Petø og Erik Aude,

Evidensbaseret overvågning af vegetationen på udvalgte højspændingsstationer, Energinet. Notat 2021-27. Af: Erik Aude og Lene Thomsen.

Revidering af Plejeplan for Dybdal Skov ved Daugbjerg Kalkgruber – 2021. Notat 2021-29. Af: Mads Peter Petø og Erik Aude.

Kortlægning af naturindhold (karplanter, mosser, laver, svampe, fugle og biller) i Fruens Bøge, Odense. Rapport 2021-30. Af: Erik Aude, Lene Thomsen, Jens Maarbjerg, Simon R. Waagner, Klaas van Dort og Gorm Jørgensen.

Besigtigelser i Varde Kommune 2021. Notat 2021-31. Af: Thorild Vrang Bennett, Ditte Nan Hansen og Mads Peter Petø

Gennemgang af skovområde og dokumenter i sag og vedr. vejanlæg i Bygholm Ådal. Notat 2021-32. Af: Lene Thomsen, Peter Gjelstrup og Erik Aude.

Besigtigelser af §3-natur i Aabenraa Kommune 2021. Notat 2021-33. Af: Thorild Vrang Bennett.

Besigtigelser i Favrskov Kommune 2021. Notat 2021-34. Af: Ditte Nan Hansen og Thorild Vrang Bennett.

Besigtigelser af § 3-områder i Horsens Kommune 2021. Notat 2021-35. Af: Thorild Vrang Bennett og Ditte Nan Hansen.

Evidensbaseret naturforvaltning. Resultater fra basiskortlægningen af Hindehøjen i Odense Kommune. Notat-2021-36. Af: Mads Peter Petø og Erik Aude.

Screening af område ved Kongelunden. Notat 2021-37. Af: Lene Thomsen og Erik Aude.

Besigtigelser af § 3-områder i Kolding Kommune 2021. Notat 2021-38. Af: Thorild Vrang Bennett og Ditte Nan Hansen.

Conservation pattern of deadwood dwelling bryophytes in European beech dominated old-growth forests. Oral presenation. 5th Conference of Cryptogams, 2021. 11. 25-26, Eger, Hungary. Acta Biologica Plantarum Agriensis 9(1): 66. Ódor, P., Horvat, V., Aude, E., Frederiksen, R., Fritz, Ö., Táborska, M., Németh, Cs., Goia, I., van Dort, K. W. - https://doi.org/10.21406/abpa.2021.9.1.66

 

2020:

Besigtigelser, visioner og forvaltningsanbefalinger for naturarealer på Høbbet i Svanninge Bjerge. Notat 2020-01 Af:Lene Thomsen og Erik Aude

Besigtigelse af vandhul ved Horsens Statsskole. Notat 2020-02 Af:Erik Aude

Basismonitering i skoven ved Katbjerg Odde i Mariager Fjord Kommune. Notat 2020-03 Af:Erik Aude og Klaas van Dort.

Besigtigelse og reetableringsvurdering af områder ved Hovmosevej 11. Notat 2020-04 Af: Nikolaj Sass Ebsen

Mosregistreringer i 21 delområder i Jelling Skov. Notat 2020-05 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Kortlægning og optælling af Opret kobjælde på Enebærstykket i Nationalpark Mols. Notat 2020-06 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Kortlægning og vurdering af §3 status ved Starup i Haderslev Kommune. Notat 2020-07 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Kortlægning og optælling af Maj-Gøgeurt ved Starup i Haderslev Kommune. Notat 2020-08 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Opfølgning på uoverensstemmelse ved Porskærvej i Horsens Kommune. Notat 2020-09 Af: Nikolaj Sass Ebsen

Flytning af Kødfarvet gøgeurt (Dactylorhiza incarnatas ssp.incarnata) fra areal udstykket til boliggrunde i Dronninglund. Notat 2020-10 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Besigtigelse og kortlægning af hedeareal ved Tarm. Notat 2020-11 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Kortlægning og vurdering af §3 status af område ved Nim. Notat 2020-12 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Hydrologiændringer og påvirkninger af habitatnaturtyper langs Gudenåen i Silkeborg Kommune. Notat 2020-13 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Kortlægning og vurdering af §3 status af overdrev ved det gamle hospital i Haderslev Kommune. Notat 2020-14 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Kortlægning af Priklæbet gøgeurt og foreløbig forslag til plejeplan. Notat 2020-15 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Botaniske undersøgelser i forbindelse med et klimatilpasningsprojekt i Nordfyns Kommune. Notat 2020-16 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Kortlægning og besigtigelse af §3-naturarealer i Rørmosen i Kalundborg Kommune. Notat 2020-17 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Kortlægning og besigtigelse af naturarealer i forbindelse med Endrup-Grænsen, elforbindelse til Tyskland. Notat 2020-18 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Konsekvensvurdering vedr. etablering af stiforløb, gangbro, mm. ved Lovns Bredning, Viborg Kommune. Notat 2020-19 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Vurdering af lokaliteters potentielle værdi for Bilag IV-padder i Rørmosen i Kalundborg Kommune. Notat 2020-20 Af: Simon Rosenkilde Waagner, Profus

Evaluering af pleje og fremadrettede anbefalinger til eng og overdrev ved Ajstrup strand. Notat 2020-21 Af: Nikolaj Sass Ebsen

Kortlægning og vurdering af overdrev i Hedensted Kommune. Notat 2020-22 Af: Erik Aude

Evidensbaseret naturpleje på Endelave i Horsens Kommune notat. Notat 2020-23 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Registrering af vandplanter i vandløb 2020. Notat 2020-24 Af: Lene Thomsen, Erik Aude, Nikolaj Sass Ebsen, Jonas Thomsen Nordentoft, Thorild Vrang Bennett og Stine Juul Eriksen

Kontrolovervågning af lysåbne habitatnaturtyper 2020. Notat 2020-25 Af: Lene Thomsen, Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Nikolaj Sass Ebsen, Ditte Nan Hansen og Diana Klynge Olsen

Kortlægning og naturvurdering af skov med skovbyggelinje i Tise. Notat 2020-26 Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Besigtigelser i Hedensted Kommune 2020. Notat 2020-27 Af: Thorild Vrang Bennett og Lene Thomsen.

Besigtigelser i Middelfart Kommune 2020. Notat 2020-28 Af: Erik Aude, Lene Thomsen og Thorild Vrang Bennett.

Besigtigelser i Fredericia Kommune 2020. Notat 2020-29 Af: Erik Aude Lene Thomsen og Thorild Vrang Bennett.

Besigtigelser i Kolding Kommune 2020. Notat 2020-30 Af: Thorild Vrang Bennett, Lene Thomsen, Nikolaj Sass Ebsen og Erik Aude

Besigtigelser af § 3-områder i Horsens Kommune 2020. Notat 2020-31 Af: Thorild Vrang Bennett, Nikolaj Sass Ebsen, Erik Aude og Lene Thomsen

Besigtigelser i Favrskov Kommune 2020. Notat 2020-32 Af: Thorild Vrang Bennett og Lene Thomsen

Kortlægning af jagtbare fugle i Rørmosen 2020. Notat 2020-33 Af: Simon Rosenkilde Waagner, Profus

Kortlægning af Hare i Rørmosen 2020. Notat 2020-34 Af: Simon Rosenkilde Waagner, Profus

Kortlægning og artspleje af Priklæbet gøgeurt. Notat 2020-36 Af: Erik Aude, Lene Thomsen og Thomas Bonde

 

2019:

Conservation patterns of deadwood dwelling bryophytes in European beech dominated old-growth forests. Conference contribution Af:Ódor, P.1, van Dort, K.W.2, Aude, E.3, Frederiksen, R.F.4, Örjan, F.5, Táborska, M.6, Németh, Cs.1, Heilmann-Clausen, J.7, Christensen, M.8, Bässler, C.9

Transplantation af skovhullæber. Notat 2019-01, Af:Erik Aude og Lene Thomsen

Monitoring and mapping of tufa springs (Habitat type 7220) in the Natura 2000 reserve Bunder- en Elslooërbos in The Netherlands. Notat 2019-02. Af:Erik Aude, Lene Thomsen, Klaas Van Dort og Thorild Vrang Bennett

Indledende screening af naturforholdene langs den projekterede cykelsti ved Husby i Holstebro Kommune. Notat 2019-03. Af: Lene Thomsen, Diana Klynge Olesen og Erik Aude

Naturområder i Hesbjerg-fredningen. Notat 2019-04. Af: Thorild Vrang Bennett, Erik Aude, Lene Thomsen, Nikolaj Sass Ebsen og Diana Klynge Olesen

Kortlægning og besigtigelse af naturarealer i forbindelse elforbindelse fra Idomlund til Endrup. Notat 2019-05, Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Boganmeldelse af Danmarks halvgræsser. Erik Aude, Thorild Vrang Bennett og Nikolaj Sass Ebsen. I Flora og fauna

Lavfloraen i Nationalpark Thy. Tidsskriftbidrag Af: Lennarth Skov Espersen, Erik Aude, Ulrik Søchting, Thorild Vrang Bennett og Diana Klynge Olesen. Flora og fauna, Årg. 124, h. 3/4 (2019)

Konsekvensvurdering af naturforholdene vedr. projekteret cykelsti ved Husby i Holstebro Kommune. Notat 2019-06 Af:Lene Thomsen og Erik Aude

Vurdering af naturområde i Haderslev Kommune. Notat 2019-07 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Supplerende kortlægning og besigtigelse af naturarealer i forbindelse elforbindelse fra Idomlund til Endrup. Notat 2019-08, Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Kortlægning og forvaltningsanbefalinger til lavbundsarealer i Svanninge Bjerge. Notat 2019-09, Af: Erik Aude

Vurdering af dræningspåvirkning af naturområder i Haderslev Kommune. Notat 2019-10, Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Naturvurdering af skov ved Grejs i Vejle Kommune. Notat 2019-11, Af: Erik Aude og Klaas van Dort

Supplerende kortlægning og besigtigelse af naturarealer i forbindelse med Grænsen-Endrup, forstærkning af elnettet. Notat 2019-12, Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Kortlægning og besigtigelse af naturarealer i forbindelse Grænsen_Endrup, forstærkning af elnettet. Notat 2019-13, Af:Lene Thomsen og Erik Aude

Besigtigelser af §3-områder i Slagelse Kommune 2019. Notat 2019-14, Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Kortlægning og besigtigelse af 2 naturarealer i forbindelse forstærkning af elnettet. Notat 2019-15, Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Kortlægning og forvaltningsanbefalinger til naturarealer på Høbbet i Svanninge Bjerge. Notat 2019-16, Af: Erik Aude og Lene Thomsen

N-følsomme og §3 Besigtigelser i Kolding kommune 2019.  Notat 2019-17, Af: Thorild Vrang Bennett, Erik Aude, Lene Thomsen, Nikolaj Sass Ebsen og Diana Klynge Olesen

Notat vedr. NOVANA overvågning 2019. Notat 2019-18, Af: Thorild Vrang Bennett, Diana Klynge Olsen, Nikolaj Sass Ebsen, Lene Thomsen og Erik Aude

Registrering af vandplanter i vandløb 2019. Notat 2019-19, Af: Thorild Vrang Bennett, Erik Aude, Lene Thomsen, Nikolaj Sass Ebsen og Diana Klynge Olesen

Kortlægning og besigtigelse af naturarealer i forbindelse med Endrup-Idomlund, forstærkning af elnettet. Notat 2019-20, Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Kontrolovervågning af skovhabitatnaturtyper 2019. Notat 2019-21, Af: Thorild Vrang Bennett, Lene Thomsen og Erik Aude

Kortlægning af skovbiodiversitet i Skanderborg Kommunes skove 2019. (PDF 27MB) Notat 2019-22, Af: Erik Aude, Lene Thomsen, Thorild Vrang Bennett, Klaas van Dort og Jens Maarbjerg

Besigtigelser af §3 områder i Favrskov kommune 2019. Notat, 2019-23 Af: Erik Aude, Lene Thomsen, Nikolaj Sass Ebsen og Diana Klynge Olesen

Besigtigelser af § 3-områder i Horsens Kommune 2019. Notat 2019-24, Af: Erik Aude, Nikolaj Sass Ebsen og Diana Klynge Olesen

Kortlægning og besigtigelse af naturarealer i forbindelse med forstærkning af elnettet fra Endrup-Grænsen. Notat 2019-25, Af: Lene Thomsen og Erik Aude.

Naturkortlægning i kommunale skove i Slagelse Kommune 2019. Rapport 2019-26, Af: Lene Thomsen, Erik Aude, Thorild Vrang Bennett og Diana Klynge Olsen

Aborg Skydeterræn, drifts- og plejeplan 2019-2033. Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen. Plejeplan 2019-1 Af: Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Fløjstrup Skydebane, drifts- og plejeplan 2019-2033. Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen. Plejeplan 2019-2 Af: Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Hanstholmlejren,drifts- og plejeplan 2019-2033. Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen. Plejeplan 2019-3 Af: Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Epiphytes in the Parque Natural del Moncayo – 2019 (PDF 1,44 MB). Rapport 2019-27 Af: Klaas van Dort – ForestFun, Wageningen The Netherlands og Erik Aude – HabitatVision, Lystrup Denmark

Opret Kobjælde, Lav Skorzonér og Djævelsbid på Basballe-projektområdet. Basiskortlægning af udvalgte særlige og truede arter 2017-18, del 1. Naturrapporter fra Mols Bjerge nr. 25/2019. Af: Jens Reddersen, Erik Aude, Thorild Vrang Bennett og Lene Thomsen.

 

2018:

Grundlinjemonitering i Hellerød Kær RigKilde LIFE aktion D1. Notat 2018-01, Af: Thorild Vrang Bennett, Erik Aude og Lene Thomsen

Lichens in the forests around Vejle. Notat 2018-02, Af: Klass van Dort

Overvågning af mosser i Svanninge Bjerge. Notat 2018-03, Af: Erik Aude og Nikolaj Sass Ebsen

Gridbaseret kortlægning og tilstandsvurdering af § 3-områder i Ørestad Syd. Notat 2018-05, Af: Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Nikolaj Sass Ebsen og Diana Klynge Olesen

Kortlægning af lav skorzoner i Nationalpark Mols Bjerge. Notat 2018-06, Af: Erik Aude

Artsregistreringer i syv naturområder i Nyborg Kommune. Notat 2018-07, Af: Erik Aude og Thorild Vrang Bennett

Kortlægning af natur ved Tyvsevej i Tønder Kommune i forbindelse med husdyrudvidelse. Notat 2018-08, Af: Nikolaj Sass Ebsen

Naturvurdering af 2 søer i Tønder kommune. Notat 2018-09, Af: Nikolaj Sass Ebsen

Naturregistreringer i skovområde i Odense Kommune. Notat 2018-10, Af: Erik Aude

Overvågning af retableret hede på Oksbøl skyde- og øvelsesterræn – 2018. Notat 2018-11, Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Botanisk strækningsgennemgang i forbindelse med anlæg af vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse 2018. Notat 2018-12 Af: Lene Thomsen og Erik Aude, HabitatVision A/S

Botanisk og naturtypegennemgang af to hedearealer ved Nimtofte. Notat 2018-13, Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Floraen på 16 dysser i Nationalpark Mols Bjerge (2,1 MB PDF). Tidsskriftartikel. Af: Jens Reddersen, Jørgen Christiansen & Erik Aude  Flora og Fauna 124 (1+2) Side 3-11

Besigtigelser af § 3-områder i Ringkøbing-Skjern Kommune 2018. Notat 2018-14, Af: Thorild Vrang Bennett

Besigtigelser af § 3-områder i Middelfart Kommune 2018. Notat 2018-15, Af: Nikolaj Sass Ebsen, Thorild Vrang Bennett

Naturvurdering af to skovarealer i Vejle Kommune. Notat 2018-16, Af: Erik Aude og Klaas van Dort

Notat vedr. delaftale 10a, Kvælstoffølsomme terrestriske naturtyper. Notat, 2018-17, Af: Diana Klynge Olesen, Thorild Vrang Bennett, Nikolaj Sass Ebsen, Erik Aude og Lene Thomsen.

Notat vedr. NOVANA skovovervågning 2018. Notat 2018-18, Af: Thorild Vrang Bennett

Notat vedr. undersøgelser af vandplanter i vandløb 2018. Notat 2018-19, Af: Thorild Vrang Bennett

Notat vedr. delaftale 23, Naturbestemmelse for småsøer 1-5 ha samt for vandhuller < 1ha. Notat 2018-20, Af: Lene Thomsen og Erik Aude, HabitatVision A/S

Gentaget overvågning af tørvemose ved Ahl Hage. Notat 2018-21, Af: Erik Aude, Lene Thomsen og Thorild Vrang Bennett

Undersøgelse af eventuelle påvirkninger på natur ved dræning af den bevægelige målbane på Jægerspris Skydeterræn. Notat 2018-22, Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Kortlægning af Djævelsbid i Nationalpark Mols Bjerge. Notat 2018-23, Af: Erik Aude, Lene Thomsen og Thorild Vrang Bennett

Kortlægning i Nationalpark Mols Bjerge. Notat 2018-24, Af: Erik Aude og Thorild Vrang Bennett

Undersøgelse af naturindholdet i Ægholm Plantage ved Hørve i Odsherred Kommune. Notat 2018-25, Af: Lene Thomsen og Erik Aude

Besigtigelser af § 3-områder i Favrskov Kommune 2018. Notat 2018-26, Af: Thorild Vrang Bennett

Besigtigelser af § 3-områder i Horsens Kommune 2018. Notat, 2018-27, Af: Thorild Vrang Bennett, Erik Aude, Diana Klynge Olesen

Registrering af dødt ved i 17 skove i Slagelse Kommune. Notat, 2018-28, Af: Erik Aude, Lene Thomsen, Thorild Vrang Bennett og Diana Klynge Olesen

Evidensbaseret overvågning af permanente prøvefelter 2018. Notat, 2018-29, Af: Erik Aude og Lene Thomsen

 

2017:

Vurdering af ammoniakfølsomhed af skov ved Tornsagervej 17 i Fredericia Kommune. Notat 2017-01, Af: Lennarth Skov Espersen  og Erik Aude

Sagsbehandling for Favrskov Kommune 2014-2017 (uddrag 0,6 mb PDF). Notat 2017-02, (uddrag 1,6 mb PDF) Af: Nikolaj Sass Ebsen

Kortlægning af nøglebiotoper i Aarhus Kommunes skove 2015-2016. Notat 2017-03, Af: Thorild Vrang Bennett og Erik Aude

Besigtigelser af § 3-områder i Horsens Kommune 2016. Notat 2017-04, Af: Thorild Vrang Bennett, Erik Aude og Nikolaj Sass Ebsen

Screening af bilag IV arter på Refshammer gamle renseanlæg. Notat 2017-05, Af: Erik Dylmer

Besigtigelse af §3-område ved Vestbirk Efterskole 2017. Notat 2017-6, Af: Erik Aude og Laura Engsig Karlsson

Evidensbaseret metode til evaluering af forvaltningstiltag – Djursmodellen. (3,8 mb PDF) Notat 2017-07, Af: Erik Aude og Lennarth Skov Espersen

Lav, mosser og naturtyper i 5 skovområder i Grejs Ådal, Vejle Kommune 2017. Notat, 2017-08, Af: Lennarth Skov Espersen, Erik Aude, Lene Thomsen og Thorild Vrang Bennett.

Status for HabitatVisions §3-sagsbehandling 2016-2017 i Brønderslev Kommune. Notat 2017-09, Af: Erik Aude og Nikolaj Sass Ebsen

Vurdering af naturindholdet i et område ved Hørup Bro i Grejs Ådal, Vejle Kommune 2017 – i forbindelse med ønske om etablering af vandbufferområder. Notat 2017-10, Af: Lennarth Skov Espersen, Erik Aude, Lene Thomsen og Thorild Vrang Bennett

Vurdering af ammoniakfølsomhed af skov i Fredericia Kommune 2017. Notat 2017-11, Af: Erik Aude

§ 3-vurdering af areal ved Vibevej 110 for Ikast-Brande kommune 2017. Notat 2017-12, Af: Erik Aude

§ 3-sagsbehandling for Brønderslev Kommune 2017. Notat 2017-13, Af: Erik Aude og Nikolaj Sass Ebsen

Overvågning af retableret hede på Oksbøl skyde- og øvelsesterræn – 2017. Notat 2017-14, Af: Lennarth Skov Espersen

Vurdering af naturtyper i Grejs Ådal, Vejle Kommune 2017 – i potentielt vandbufferområder. Notat 2017-15, Af: Erik Aude, Lennarth Skov Espersen og Thorild Vrang Bennett

Feltbesigtigelse, forslag til konkret plejeindsats og vurdering af fremtidig udvikling på potentielle og nuværende levesteder for engperlemorsommerfugl (Brenthis ino) i Hesbjerg Skov i Odense Kommune. Notat 2017-16, Af: Erik Dylmer- Biologisk Rådgivning og Nikolaj Sass Ebsen, HabitatVision A/S

Status for § 3-sagsbehandling for Brønderslev Kommune, november 2017. Notat 2017-17, Af: Erik Aude og Nikolaj Sass Ebsen

Notat om kortlægning af habitatnaturtyper 2017. Notat 2017-18, Af: Thorild Vrang Bennett, Ditte Nan Hansen og Eva Grøndahl

Dødt ved i Tolløkke Skov 2017. Notat 2017-19, Af: Erik Aude, Thorild Vrang Bennett og Nikolaj Sass Ebsen

Samlet naturvurdering af potentielt vandbufferområde i Grejs Ådal. Notat 2017-20, Af: Erik Aude, Lennarth Skov Espersen, Thorild Vrang Bennett og Nikolaj Sass Ebsen

Besigtigelser af § 3-områder i Horsens Kommune 2017. Notat 2017-21, Af: Thorild Vrang Bennett, Erik Aude, Ditte Nan Hansen og Nikolaj Sass Ebsen

Kortlægning af naturtyper i Nymølle skov 2017. Notat 2017-22, Af: Erik Aude og Nikolaj Sass Ebsen ved HabitatVision A/S

Kortlægning og optælling af Opret kobjælde i Nationalpark Mols Bjerge. Notat 2017-23, Af: Lene Thomsen, Erik Aude og Thorild Vang Bennett

Besigtigelser af § 3-områder i Favrskov Kommune. Notat 2017-24, Af: Thorild Vrang Bennett og Nikolaj Sass Ebsen

Kortlægning og plejebehov af eng og overdrev ved Ajstrup strand. Notat 2017-25, Af: Nikolaj Sass Ebsen og Erik Aude 

Overvågning af odder indenfor Miljøstyrelsen Storstrøms område. Notat 2017-26, Af: Simon Rosenkilde Waagner og Erik Dylmer 

Conservation value assessment of 69 forests in Vejen municipality (1,32 MB PDF).  Rapport udfærdiget i praktikperioden Af: Giedre Beloussova (praktikant i HabitatVision)

Baselinekortlægning af biodiversitet - Rewildingprojekt i Kasted-Geding Mose i Aarhus Kommune (9,4 MB PDF)  Rapport 2017-1, Af: Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Helene Overgård Kiilerich, Lene Thomsen, Lennarth Skov Espersen, Nikolaj Sass Ebsen, Matthias Lüderitz, Tanja Böhning, Erik Dylmer.

 

2016:

Statusvurderinger af naturområder ved Birknæsvej 7 i Horsens Kommune. Notat 2016-1 Af:Erik Aude og Thorild Vrang Bennett

Fungi and lichens recorded during the Cryptogam Symposium on Natural Beech Forests, Slovakia 2011 (0,5 MB PDF). Tidsskriftartikel. Af: Slavomír Adamčík, Erik Aude, Claus Bässler, Morten Christensen, Klaas Van Dort, Örjan Fritz, Stannislav Glejdura, Jacob Heilmann-clausen, Jan Holec, Soňa Jančovičová, Vladimír Kunca, Anna Lackovičová, Michael Lüth, Péter Ódor. Czech Mykology 68(1): 1–40, February 1, 2016 (Online version, ISSN 1805-1421)

Besigtigelse af naturområde i Horsens Kommune.  Notat 2016-02 Af: Erik Aude

Kortlægning af naturtyper ved Donslund Mølle.  Notat 2016-03 Af: Erik Aude og Thorild Vrang Bennett

Metode til evaluering af forvaltningstiltag.  Notat 2016-04 Af: Erik Aude og Lennarth Skov Espersen

Statusvurdering af kystskrænt ved Stevns Klint.  Notat 2016-05 Af: Erik Aude og Thorild Vrang Bennett

Besigtigelse og forslag til pleje af hedearealer ved Salten Langsø i Horsens Kommune.   Notat 2016-06 Af: Erik Aude

Kortlægning af naturtyper ved Risbøl Dambrug og konsekvensvurdering af ændring i vandstand.   Notat 2016-07 Af: Erik Aude

Naturkortlægning af to skovområder ved Elkærholm i Kolding Kommune. Notat 2016-08 Af: Erik Aude

Laver ved Elkærholm 2016, Kolding Kommune. Notat 2016-09 Af: Lennarth Skov Espersen

Restoring hydrology and old-growth structures in a former production forest: Modelling the long-term effects on biodiversity (1,66MB PDF  fra  http://macroecointern.dk) Tidsskriftartikel Af: Adriano Mazziotta, Jacob Heilmann-Clausen, Hans Henrik Bruun, Örjan Fritz, Erik Aude, Anders P. Tøttrup. Forest Ecology and Management 381 (2016) 125–133

Overvågning af retableret hede på Oksbøl skyde- og øvelsesterræn. Notat 2016-10 Af: Lennarth Skov Espersen

Tusø Skov - vurdering af ammoniakfølsomhed, Favrskov Kommune 2016. Notat 2016-11 Af: Lennarth Skov Espersen og Erik Aude

Konsekvensvurdering af genetablering af Barbara Sø på Varde øvelsesterræn.  Notat 2016-12 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

Naturtypebestemmelse i småsøer og vandhuller på Sydfyn og sydfynske øer.  Notat 2016-13 Af: Nikolaj Sass Ebsen, Thorild Vrang Bennett og Erik Aude

Artsovervågning af Mygblomst 2016. Notat 2016-14 Af: Nikolaj Sass Ebsen, Thorild Vrang Bennett og Erik Aude

Kortlægning af lysåben habitatnatur 2016.  Notat 2016-15 Af: Thorild Vrang Bennett, Nikolaj Sass Ebsen, Martin Diwan og Erik Aude

Vegetationsovervågning af eng og mose i Odsherred Kommune.  Notat 2016-16 Af: Erik Aude og Lene Thomsen

 

2015:

Besigtigelser af §3-områder i Horsens Kommune. Notat 2015-01 Af: Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Birgitte Mogensen, Nikolaj Sass Ebsen.

Sagsbehandling for Favrskov kommune vinteren 2014-15. Notat 2015-02 Af: Nikolaj Sass Ebsen.

BryoCamp 2013 – moskortlægning i Nationalpark Mols Bjerge. Notat 2015-03 Af: Erik Aude & Lennarth Skov Espersen.

Konsekvensvurdering af kystsikring i habitatområde nr. 195 - Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. Notat, 2015-04. Af: Erik Aude og Lene Thomsen, 29 sider.

Mosserne i Nationalpark Thy (36 MB PDF hentes fra Dropbox) Rapport 15-1 Af Erik Aude & Rasmus Fuglsang Fredriksen.

Botaniske og zoologiske undersøgelser af 11 fortidsminder i Nordfyns Kommune. Notat 2015-5. Af: Lennarth Skov Espersen, Thorild Vrang Bennett, Birgitte Mogensen, Peter Gjelstrup og Erik Aude. 55 sider

Besigtigelser og anbefalinger til forvaltning af to naturområder i Billund Kommune. Teknisk kundenotat, 2015-06. Af: Erik Aude. 6 sider

Eftersøgning af engperlemorsommerfugl, Brenthis Ino, i Assens Kommune. Teknisk kundenotat, 2015-07. Af: Erik Dylmer og Erik Aude. 7 sider 

Flagermusundersøgelse i potentiel regnvandssø i Odense. Teknisk kundenotat, 2015-08. Af: Erik Dylmer og Erik Aude. 6 sider.

Konsekvensvurdering. Genetablering af styret udløb af Sellegårde Bæk, Øster Hurup i Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (habitatområde nr. 14, fuglebeskyttelsesområde F2 og F15) samt Ramsarområde nr. 11. Teknisk kundenotat 2015-9. Af: Lene Thomsen og Erik Aude. 40 sider

Naturregistreringer ved Stepping Skov 2015. Notat, 2015-10. Af: Erik Aude og Erik Dylmer. 11 sider

Sagsbehandling for Favrskov Kommune 2015. Notat 2015-11 Af: Nikolaj Sass Ebsen.

Flagermusundersøgelse af bunker ved Salten Langsø - Horsens Kommune 2015. Notat 2015-12. Af: Erik Dylmer & Lennarth Skov Espersen.

Flagermus i og ved Tranebjerg Mose vest for Ålsrode – udgør vindmøller en trussel? Teknisk kundenotat 2015-13. Af: Peter Gjelstrup og Thorild Vrang Bennett. 14 sider

Vandindvinding og hydrologifølsom natur i Horsens Kommune 2015. Notat 2015-14 Af: Nikolaj Sass Ebsen ,Thorild Vrang Bennett og Erik Aude.

Registrering af dødt ved i to skove i Nationalpark Mols Bjerge. Notat 2015-15. Af: Erik Aude

Svampe ved Elkærholm 2015 Kolding Kommune. Notat 2015-16. Af: Jens Maarbjerg

Besigtigelser af §3-områder i Favrskov Kommune. Notat 2015-17. Af: Thorild Vrang Bennett og Nikolaj Sass Ebsen.

Overvågning af naturtyper i Klelund Dyrehave 2015. Teknisk notat. Af: Peter Witt (Biowitt), Thorild Vrang Bennett (HabitatVision) og Erik Aude (HabitatVision)

Forvaltningsplan for engperlemorsommerfugl, Brenthis ino, i Hesbjerg Skov i  Odense Kommune. Teknisk kundenotat, 2015-18 Af: Erik Dylmer og Erik Aude

Besigtigelser af § 3-områder i Horsens Kommune 2015. Teknisk kundenotat, 2015-19 Af: Thorild Vrang Bennett, Nikolaj Sass Ebsen og Erik Aude

Naturregistreringer ved Skravad Bæk 2015. Teknisk kundenotat, 2015-20 Af: Lennarth Skov Espersen

Overdrevsnatur i reetableret grusgrav ved hedelundvej i horsens kommune. Teknisk kundenotat, 2015-21 Af: Erik Aude

Overdrevsnatursvurdering Purupvej 3 i Horsens Kommune. Teknisk kundenotat, 2015-22 Af: Erik Aude

Metoder til opmåling af dødt ved. (1,4 MB PDF) 80 pp. Rapport udfærdiget i praktikperioden Af: Christoffer-Halling (praktikant i HabitatVision)

Deadwood: importance, status and measurement methods.(1,3 MB PDF) 57 pp. Rapport udfærdiget i praktikperioden Af: Anita Atrena (praktikant i HabitatVision)

 

2014:

Forvaltningsplan for Marielund, Kolding og Bramdrup Skove. Notat 2014-01 Af: Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Nikolaj Sass Ebsen, Tobias Frøslev, Peter Gjelstrup, Birgitte Mogensen.

Natur og plejeplan for Dansk Botanisk Forenings arealer i Hammer BakkerNotat 2014-02 Af: Ditte Grube Barild, Thorild Vrang Bennett, Birgitte Mogensen, Erik Aude.

Overvågning af Lille Vildmose 2013Notat 2014-03 Af: Thorild Vrang Bennett, Erik Aude, Nikolaj Sass Ebsen.

Naturregistreringer ved Hagens Mølle 2014 Skive Kommune. Notat 2014-04 Af: Lennarth Skov Espersen, Thorild Vrang Bennett, Birgitte Mogensen, Erik Aude.

Overvågning af tørvemose ved Ahl Hage- Basismonitering (1,44 MB PDF).  Notat 2014-05 Af: Ditte Grube Barild, Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, alle ved HabitatVision A/S

Uoverensstemmelser i Skive Kommune ved Hagens Mølle 2014. Notat 2014-06 Af: Lennarth Skov Espersen, Erik Aude.

Ammoniakfølsomhed i skove i Nordfyns Kommune. Notat 2014-07 Af: Thorild Vrang Bennett, Lennarth Skov Espersen, Erik Aude.

Engperlemorsommerfugl (Brenthis ino) - Odense Kommune 2014. Notat 2014-08 Af: Erik Dylmer, Lennarth Skov Espersen, Erik Aude.

Kortlægning af rigkær ved Tryggevælde Å i forbindelse med planlagt omfartsvej. Notat 2014-09 Af: Thorild Vrang Bennett, Lennarth Skov Espersen, Birgitte Mogensen og Erik Aude, alle ved HabitatVision A/S.

Undersøgelse af flagermus ved Harteværket - Kolding Kommune 2014. Notat 2014-10 Af: Peter Gjelstrup, Lennarth Skov Espersen og Erik Aude, alle ved HabitatVision A/S

Naturens udvikling i Nationalpark Thy ­ baseret på NOVANA-data. Internt teknisk kundenotatotat 2014-11 af Erik Aude, Thorild Vrang Bennett og Lennarth Skov Espersen.

Naturindholdet i skoven ved Louiselund på Endelave i Horsens Kommune. Internt teknisk kundenotat 2014-12 af Erik Aude.

Forslag til Plejeplan for Dybdal Skov ved Daugbjerg Kalkgruber - 2014. Internt teknisk kundenotat 2014-13

NOVANA overvågning 2014 - Naturstyrelsen Vestsjælland. Internt teknisk kundenotat 2014-14 Af: Thorild Vrang Bennett, Lennarth Skov Espersen, Birgitte Mogensen, Nikolaj Sass Ebsen, Ditte Grube Barild og Erik Aude.

NOVANA-overvågning 2014 - Naturstyrelsen Ringkøbing. Internt teknisk kundenotat 2014-15 Af: Thorild Vrang Bennett, Lennarth Skov Espersen, Birgitte Mogensen, Nikolaj Sass Ebsen og Erik Aude.

Basismonitering af naturtyper omkring Filsø. Internt teknisk kundenotat 2014-16 Af: Erik Aude, Lennarth Skov Espersen, Birgitte Mogensen, Janni Merete Sørensen og Ditte Grube Barild.

Sagsbehandling for Favrskov kommune 2014. Notat 2014-17 Af: Nikolaj Sass Ebsen.

Besigtigelser af §3-områder i Favrskov Kommune. Notat 2014-18. Af: Thorild Vrang Bennett og Erik Aude. 

Communities of wood-inhabiting bryophytes and fungi on dead beech logs in Europe – reflecting substrate quality or shaped by climate and forest conditions? Tidsskriftartikel. Af: Jacob Heilmann-Clausen, Erik Aude, Klaas van Dort, Morten Christensen, Andrej Piltaver, Mirjam Veerkamp, Ruben Walleyn, Irén Siller, Tibor Standovár and Péter Òdor. Journal of Biogeography Vol. 41, 2014, s. 2269–2282.

Naturgenopretning af en trætilgroet tørvemose i Ahl Plantage i Syddjurs Kommune– frivillighed, nabodialog og hvad mosen gemte. (2,4 MB PDF) Tidsskriftartikel i URT.Af: Jens Reddersen og Erik Aude.

Selection on plant traits in hedgerow ground vegetation: the effect of time since conversion from conventional to organic farming. Tidsskriftartikel. Af: Damgaard, Christian; Strandberg, Beate; Strandberg, Morten Tune; Aude, Erik; Sørensen, Peter Borgen; Nielsen, Knud Erik; Bruus, Marianne. Basic and Applied Ecology, Vol. 15, 2014, s. 250–259.

Praktikrapport (2,2 MB pdf). 19 pp. Rapport over praktikperioden i HabitatVision. Af: Christian Munk (praktikant i HabitatVision).

 

2013:

Besigtigelser af §3-områder i Favrskov Kommune  Notat 2013-11 Af: Thorild Vrang Bennet, Ditte Grube Barild, Erik Aude.

Biologisk konsekvensvurdering af planlagt oversvømmelse ved Harre Å, Skive Kommune. Notat 2013-01 Af:Lennarth Skov Espersen,Peter Gjelstrup,Erik Aude.

Botanisk vurdering af forsøgsbehandling af vejrabat-vegetation. Notat 2013-02 Af: Erik Aude, Lennarth Skov Espersen, Kaare Skjerning. 

Evaluation of biodiversity on dead wood in primeval beech forests in Europe: Bryophytes. Konference bidrag Af:Péter Ódor, Erik Aude, Klaas W. van Dort, Örjan Fritz, Rasmus F. Frederiksen, Jacob Heilmann-Clausen, Morten Christensen, Ruben Walleyn, Claus Bässler, Slavomir Adamcik.

Mosserne i Hammer Bakker - En sammenligning af en undersøgelse fra 1920’erne med en fra 2012 (2,45 MB PDF). URT 117 (4): 124-132. Aude, E., Kirkebjerg, M.D, Frederiksen, R. F., Gammeltoft, D., Goldberg, I., Odgaard, B., Pedersen, Å. 2013.

Internship report (1 MB pdf). 9 pp. Rapport over praktikperioden i HabitatVision. Af: Evelina Velescu (praktikant i HabitatVision). 

Natur og plejeplan for Dansk Botanisk Forenings arealer i Hammer Bakker(8,9 MB PDF). Rapport  2013-02 Af: Ditte Grube Barild, Rasmus Frederiksen, Thorild Vrang Bennett, Birgitte Mogensen, Erik Aude.

Naturindholdet i Bjerre Skov - Øst for Værumvej. Notat 2013-04 Af: Erik Aude, Jacob Heilmann-Clausen, Lennarth Skov Espersen, Thorild Vrang Bennett.

Naturvurdering af §3-natur i Horsens Kommune. Notat 2013-10 Af: Erik Aude, Nikolaj Sass Ebsen.

Naturindhold og kulturspor i Marielund, Kolding og Bramdrup Skove. Notat 2013-06 Af: Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Nikolaj Sass Ebsen, Tobias Frøslev, Peter Gjelstrup og Birgitte Mogensen.

NOVANA overvågning 2013 Naturstyrelsen Fyn. Notat nr. 2013-07 Af: Nikolaj Sass Ebsen, Erik Aude,Thorild Vrang Bennet,Ditte Grube Barild, Iben Skibsted Knudsen.

NOVANA overvågning 2013 Naturstyrelsen Søhøjlandet. Notat nr. 2013-08 Af: Nikolaj Sass Ebsen, Erik Aude, Thorild Vrang Bennet, Ditte Grube Barild.

NOVANA overvågning 2013 Naturstyrelsen Vadehavet. Notat nr. 2013-09 Af: Nikolaj Sass Ebsen, Erik Aude, Thorild Vrang Bennet, Ditte Grube Barild, Iben Skibsted Knudsen.

Skovbevoksede tørvemoser. Hvordan bliver de gunstige? Betydning af hugst, dræning og kvælstofdeposition, 2013 (338 KB PDF). Af: Erik Aude, Jacob Heilmann-Clausen, Lennarth Skov Espersen, Thorild Vrang Bennett

Skovbevoksede tørvemoser (91D0) Betydningen af hugst, dræning og kvælstof­deposition for naturindholdet (1,91 MB PDF) Rapport 2013-03 Udarbejdet med støtte fra Naturstyrelsens Praksisnære Forsøg Af: Erik Aude, Jacob Heilmann-Clausen, Lennarth Skov Espersen, Thorild Vrang Bennett, Ditte Grube Barild

LIFE Overdrev II. Lægmandsrapport 2013 (4,6 MB PDF). LIFE 08 NAT/DK/00464 Laymans Report 2013. Af: Birgitte Mogensen, HabitatVision 

LIFE Helnæs. Lægmandsrapport 2013 (6 MB PDF). LIFE 08 NAT/DK/00465 Laymans Report 2013. Af: Birgitte Mogensen, HabitatVision

Overvågning af Naturtyper i Klelund Dyrehave 2013. Notat nr 2013-03.Af: Peter witt, Ditte Grube barild, Erik Aude Samarbejde mellem Biowitt og HabitatVision 

Plejeplan for naturgenopretningsprojekt ved Øer (4,7MB PDF).  Rapport 2013-01 Af: Erik Aude, Lennarth Skov Espersen

Småbiotopovervågning 2013. Notat 2013-05 Af: Nikolaj Sass Ebsen, Birgitte Mogensen, Erik Aude.

 

2012:

Naturkortlægning og visionsoplæg for Ejby Mose - Rekreative muligheder og naturpotentiale. 54 pp. Rapport. Af: E. Aude, D. G. Barild, A. Horsten, T. V. Bennett, L. S. Espersen, P. Gjelstrup, B. Mogensen, S. M. Schrøder, K. N. Aaen. 

Biologiske undersøgelser af 9 gravhøje i Farvskov Kommune. (Link til Favrskov Kommunes hjemmeside) Peter Gjelstrup, Erik Aude, Lennarth Skov Espersen

Biodiversitetskort Københavns Kommune - Aggregering af data fra 1980 - 2012. (1,8 MB PDF). 14 pp. Rapport. Af: B. Mogensen, T. V. Bennett, E. Aude, P. Gjelstrup, L. S. Espersen. 

Kortlægning af botaniske værdier i kanalsystemerner i Filsø-området. 30 pp. Notat. Af: E. Aude, L. S. Espersen, T. V. Bennett, B. Mogensen, J. M. Sørensen, P. Gjelstrup.

Skelhøj Plantage - Vurdering af ammoniakfølsomhed. 10 pp. Notat. Af: E. Aude, T. V. Bennett, T. Frøslev.

Konsekvensvurdering af vandhulsrestaurering ved Isgaard, Syddjurs Kommune. 8 pp. Notat. Af: E. Aude, L. S. Espersen.

Naturscreening af det nye hospitalsområde i Aalborg Øst. 17 pp. Notat. Af: D. G. Barild, P. Gjelstrup, E. Aude.

Forekomst af flagermus ved IKEA i Århus - sommer 2012. 3 pp. Notat. Af: P. Gjelstrup.

Eremit og Stellas mosskorpion, metode og resultater, novanaovervågning 2012. 11 pp. Notat. Af: P. Gjelstrup.

Flora & fauna på gravhøje i Favrskov Kommune. 11 pp. Notat. Af: P. Gjelstrup.

 

2011:

Vegetationsmonitering af "Mellemområdet" i Lille Vildmose 2010. 16 pp. Notat. Af: E. Aude & T. V. Bennett.

Fredningstilsyn i Kalundborg kommune. 74 pp. Notat. Af: L. S. Espersen, E. Aude, T. V. Bennett& B. Mogensen.

Naturregistrering i Nyborg Kommune 2010. 7 pp. Notat. Af: L. S. Jensen & E. Aude.

Novana overvågning og indtastning af data for Naturstyrelsen Ålborg 2011. 21 pp. Notat. Af: T. V. Bennett, L. S. Espersen, D. G. Barild & E. Aude.

Vegetation på Skateboardbane i Stavanger. 4 pp. Notat. Af: E. Aude, D. G. Barild & T. V. Bennett.

Miljøvurdering af forslag til Nationalparkplan 2011-2017. Nationalpark Mols Bjerge. 25 pp. Rapport. Af: Habitatvision.

Notat vedr. evaluering af Naturkortlægning, Nationalparkplan Mols Bjerge.(Naturkortlaegning.docx).

Naturindholdet i udvalgte skove i Favrskov Kommune. 106 pp. Rapport. Af: E. Aude, J. Heilmann-Clausen, T. V. Bennett & B. Mogensen. 

 

2010:

Bæver-fældede døde vedmasser efterladt i Klosterhede plantage 10 år efter udsætning - og betydningen heraf for insekter. – Faglig rapport til Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). 19 sider. Af: P. Gjelstrup.

Bæverdæmninger – betydning for insektliv m.v., 2010 – Faglig Rapport til Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). 19 sider. Af: P. Gjelstrup.

Plejeplan for vådområder langs Odense Å. Rapport 10-02-2010. 51 pp. Af: E. Aude, L. S. Jensen, B. Mogensen & T. V. Bennett.

Objektiv vurdering af grænsen mellem salttålende vegetation og ikke salttålende vegetation. 5 pp. Notat. Af: E. Aude.

Naturregistreringer i Faaborg-Midtfyn Kommune. 6 pp. Notat. Af: E. Aude.

Naturindholdet i Horsens Kommunes skove. Rapport 10-01. 82 pp+44 bilagssider. Af: E. Aude, T. V Bennett, J. Heilmann-Clausen, B. Mogensen & H. K. Munkejord.

 

2009:

Dødt ved og gamle træer – hvor meget og hvor mange i de danske skove. Jord og Viden 17: 10-13. Af: H.H. Bruun, R. Ejrnæs, J. Heilmann-Clausen, E. Aude, R.S. Poulsen & J. Pedersen. 

Natur-screening af området ved Syddansk Universitet. Af: E. Aude, J. Heilmann-Clausen, T.V. Bennett & B. Mogensen.

Vandstand og stævning af ellesumpe. Skoven 2009/4: 184-187. Af: E. Aude, J. Heilmann-Clausen & T.V. Bennet.

Anbefalinger til drift af ellesumpe. Skoven 2009/4: 188-189. Af: E. Aude, J. Heilmann-Clausen & T.V. Bennett.

Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør. Af: E. Aude, T.V. Bennett, J. Heilmann-Clausen, B. Mogensen & H.K. Munkejord.

Natur i Mariagerfjord Kommunes skove. Af: E. Aude, J. Heilmann-Clausen, T.V.Bennett, B. Mogensen & J. Drachmann.

 

2008:

Botanisk naturkvalitet i landbrugslandets små løvskove – overset i natur­forvaltningen? Botanical biodiversity values of small deciduous woods in intensive farmland – an ignored conservation resource. Flora og Fauna 114 (1): 13-24.Af: E. Aude & J. Reddersen.

 

2007:

Botaniske naturværdier langs Kolding Ådal og opland. HabitatVision. Af: E. Aude, T.V. Bennett, B. Mogensen, T. Krienke & H. Hansen.

Indsats i delområder ved Åkær Å og Kolding Å-Indledende forundersøgelse. COWI. Af: N. Riis & E. Aude.

25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Danmarks Miljøundersøgelser. Af: F. Rune, E. Aude & J. Heilmann-Clausen.

The history and present conditions of Suserup Skov - a nemoral, deciduous forest reserve in a cultural landscape. Af: J. Heilmann-Clausen, R. H.W. Bradshaw, J. Emborg & G. Hannon. - Ecological Bulletins 52: 7-17

The structure of Suserup Skov, 2002. The first re-measurement of a longterm permanent plot study of forest dynamics started in 1992. Ecological Bulletins 52: 19–32. Af: J Emborg & J. Heilmann-Clausen.

 

2006:

Er urørthed en trussel mod naturen i ellesumpe?  Af: E. Aude, J. Heilmann-Clausen & T. V. Bennett.

Diversity of dead wood inhabiting fungal and bryophyte assemblages in semi-natural forests in Europe. - Ecological Conservation 131: 58-71. Af: P.Ódor, J. Heilmann-Clausen, M. Christensen, E. Aude, K.W. van Dort, A. Piltaver, I. Siller, M.T. Veerkamp, R. Walleyn, T. Standovár, A.F.M. van Hees, J. Kosec, N. Matočec, H. Kraigher, T. Grebenc

Vedlevanda svampar på bok i Halland. – Svensk Mykolgisk Tidsskrift 27: 19-28. Af: J. Heilmann-Clausen.

Forvaltning af dødt ved i naturnære bøgebevoksninger – til gavn for biodiversiteten? Af: J. Heilmann-Clausen & E. Aude.

Ellesumpe – en våd og vigtig naturtype med stort naturindhold. Skoven 08/06. Af: E. Aude, J. Heilamnn-Clausen & T.V. Bennett.

Strukturelle og biologiske indikatorer i Novana skovovervågningen. - Internt Notat 06-01. Af: E. Aude, T.V. Bennett & J. Heilmann-Clausen,

Dødt ved i bøgeskoven – vejen til et større naturindhold. - Skoven 6-7/06. Af: J. Heimann-Clausen & E. aude.

Nye eller sjældent rapporterede danske barksvampe (Corticiaceae s.l., Thelephoraceae). – Svampe 53: 21-32. Af: J Heilmann-Clausen, T. Læssøe & J. Vesterholt.

 

2005:

Heilmann-Clausen, J. & Boddy, L. 2005. Inhibition and stimulation effects in communities of wood decay fungi: exudates from colonized wood influence growth by other species. Microbial Ecology 49, 1-8.

Heilmann-Clausen, J., Aude, E. and Christensen, M. 2005. Cryptogam communities on decaying deciduous wood – does tree species diversity matter? Biodiversity and Conservation 14: 2061–2078.

Christensen, M., Heilmann-Clausen, J., Walleyn, R. & Adamcik, S. 2005: Wood-inhabiting fungi as indicators of nature value in European beech forests. EFI Proceedings 51: 218-226.

Heilmann-Clausen, J. and Christensen, M. 2005. Wood-inhabiting fungi in Danish beech-forests – conflicting diversity patterns and their implications in a conservation perspective. Biological Conservation 122: 633-642.

Ódor, P., van Dort, K.W., Aude, E., Heilmann-Clausen, J. and Christensen, M. 2005. Diversity and composition of dead wood inhabiting bryophyte communities in European beech forests. Boletín de la Sociedad Española de Briología 26-27: 85-102.

Petersen, S., Axelsen, J.A., Tybirk, K., Aude, E., Vestergaard, P. 2005. Effects of organic farming duration on field boundary vegetation in Denmark. Agriculture, Ecosystems and Environment 113 (1-4): 302-306.

Aude, E., & Ejrnæs, R. 2005 Bryophyte colonisation in experimental microcosms: the role of nutrients, defoliation and vascular vegetation. Oikos 109: 323-330.

Heilmann-Clausen, J., 2005. En vision for nationalparkerne, Debatindlæg -  Politiken 2005-09-13. - Sektion 2, s. 6

Heilmann-Clausen, J., 2005. Naturnær skovdrift og biodiversitet. – Dansk Skovbrugs Tidskrift 90: 78-113.

Heilmann-Clausen, J., 2005. Svampe, dødt ved og naturbeskyttelse. – ss. 56-63 i Hammelev, D. & Macholm, R (red.) Svampe i Verden 2005 , Foreningen til Svampekundskabens fremme.

Heilmann-Clausen, J., 2005. Diversity of saproxylic fungi on decaying beech wood in protected forests in the county of Halland. – Information från Länsstyrelsen Halland, Meddelande 2005:7.

 

2004:

Strange, N., Christensen, M. and Heilmann-Clausen, J. 2004. Policy implication in selection of forest reserves - combining economic and biological information. Scandinavian Journal of Forestry Research, 19 (suppl. 4): 138-149.

Heilmann-Clausen, J. and Christensen, M. 2004. Does size matter? – On the importance of various dead wood fractions for fungal diversity in Danish beech forests. Forest Ecology and Management 201: 105–117.

Heilmann-Clausen, J, Aude, E. & Christensen, M. 2004. Cryptogam communities on decaying deciduous wood – does tree species diversity matter? Biodiversity and Conservation 14: 2061-2078.

Ejrnæs, R., Bruun, H. H., Aude, E. and Buchwald, E. 2004. Developing a classifier for the Habitats Directive grassland types in Denmark using species lists for prediction. Applied Vegetation Science 7: 71-80.

Aude, E., Tybirk, K., Michelsen, A., Ejrnæs, R., Hald, A.B. & Mark, S. 2004. Conservation value of herbaceous vegetation in hedgerows – does organic farming make a difference? Biological Conservation 118 (4): 468-478.

Ódor, P., Heilmann-Clausen, J., Christensen, M., Aude, E., van Dort, K.W., Piltaver, A., Siller, I., Veerkamp, M., Walleyn, R., Standovár, T., van Hees, A.F.M., Kosec, J., , Matočec, N., Kraigher, H. & Grebenc, T. 2004. Diversity and composition of dead wood-inhabiting fungal and bryophyte communities in semi-natural beech forests in Europe. Deliverable 10 of the Nat-Man project, EU 5th Framework Programme.

Ódor, P., van Hees, A.F.M , Heilmann-Clausen, J., Christensen, M., Aude, E., van Dort, K.W., Piltaver, A., Siller, I., Veerkamp, M.T., Grebenc, T., Kutnar, L., Standovár, T., Kosec, J., Matoèec, N., Kraigher, H. 2004. Ecological Succession of Bryophytes, Vascular Plants and Fungi on Beech Coarse Woody Debris in Europe. Working Report 50: 140 pp

Aude, E. & Heilmann-Clausen, J. 2004. Eksisterende og potentiel natur i delområde 5. Ll. Vildmose. Nordjyllands Amt. 27 sider.

Aude, E. & Heilmann-Clausen, J. 2004. Naturscenarier for Lille Vildmose Nationalpark. Nordjyllands Amt. 45 sider.

Pedersen, M.B., Aude, E. & Tybirk, K. 2004. Adskillelse af effekter af glyphosat og kvælstof på fødekæder i læhegn og græslandsvegetation. Bekæmpelsesmiddelforskning Nr. 87. 103 sider.

Botanisk og naturtypegennemgang af to hedearealer ved Nimtofte. Notat 2018-13 AF: Erik Aude og Lene Thomsen

Floraen på 16 dysser i Nationalpark Mols Bjerge.(0,6 MB PDF) Tidsskriftartikel. Af: Jens Reddersen, Jørgen Christiansen & Erik Aude Flora og Fauna 124 (1+2) Side 3-11

Mosserne i Nationalpark Thy. Resultater fra en gentagen mosundersøgelse. Af: Erik Aude og Klaas van Dort. Notat 2023-03.

Naturvurderinger vedr. Fast Track Biogas (FTB) anlæg ved Smourup, Herning og Vissenbjerg. Af: Lene Thomsen, Erik Aude og Emil Christensen. Notat 2023-04.

Plantelivet på danske gravhøje. Et botanisk forsknings- og formidlingsprojekt. Af: Erik Aude, Lene Thomsen, Emil Christensen, Thorild Vrang Bennett og Nina Z. Olsen. Rapport 2023-05.

Kortlægning og afgrænsning af Habitattypen Bøg på muld (Habitattypenr. 9130) i forbindelse med vejanlæg på Falster. Af: Erik Aude og Lene Thomsen. Notat 2023-06.

Kortlægning af egnede flagermus raste-/yngletræer og identifikation af markfirben biotoper. Af: Asbjørn Emil Hertz og Erik Aude. Notat 2023-07.

Naturtilstandsvurdering af §3-beskyttet sø ved Egeskovvej 27, Horsens. Af: Thorild Vrang Bennett og Lene Thomsen. Notat 2023-08.

Kortlægning af Kødfarvet gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp.incarnata) i Dronninglund. Af: Lene Thomsen, Jonas T. Nordentoft og Erik Aude. Notat 2023-9.

Kortlægning af 7 søer ved Store Musse, Lolland. Af: Lene Thomsen og Erik Aude. Rapport 2023-10.

Flagermusundersøgelse ved Nibe. Af: Peter Gjelstrup. Notat 2023-11.

Eftersøgning af flagermus ved Døvling. Af: Peter Gjelstrup og Erik Aude. Notat 2023-12.

Eftersøgning af flagermus ved Holstebro. Af: Peter Gjelstrup og Erik Aude. Notat 2023-13.

Basiskortlægning af botaniske forhold og potentialer ved projektområde ved Tibirke i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Af: Erik Aude og Lene Thomsen. Notat 2023-14.

Besigtigelser af § 3-områder i forbindelse med Klima-lavbundsprojekt, Ravninge, Vejle Kommune 2022 og 2023. Af: Thorild Vrang Bennett og Lene Thomsen. Notat 2023-15.

Besigtigelser af § 3-arealer i Esbjerg Kommune 2023. Af: Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Emil Broe Dahl Christensen og Asbjørn Emil Hertz. Notat 2023-16.

Flagermusundersøgelse ved Sdr. Tranders. Af: Peter Gjelstrup. Notat 2023-17.

Fysisk og biologisk optimering af motorvejsskråninger. Af: Erik Aude, Lene Thomsen og Emma Holst. Rapport 2023-18.

Kortlægning af §3 natur og potentielle §3 arealer, Københavns Kommune. Af: Lene Thomsen og Erik Aude. Rapport 2023-19.

Epifytiske mos- og lavregistreringer i Fløjstrup Skov. Af: Erik Aude, Lene Thomsen og Klaas van Dort. Notat 2023-20.

Besigtigelser af § 3-områder i Viborg Kommune for Rambøll 2023. Af: Rikke Josefsen og Erik Aude. Notat 2023-21.

Besigtigelser af § 3-områder i Mariager Fjord, Rebild og Aalborg Kommune for Rambøll 2023. Af: Rikke Josefsen og Lene Thomsen. Notat 2023-22.

Projektforslag til erstatningsvandhul. Af: Lene Thomsen. Notat 2023-23.

Dataanalyse af overvågningsdata fra 2014-2023, Løvbakke Dyrehave i Herning Kommune. Af: Erik Aude og Lene Thomsen. Notat 2023-24.

Flagermusundersøgelse i industriområde ved Frederikshavn. Af: Peter Gjelstrup. Notat 2023-25.

Basismonitering af fire overdrev i Lyngby-Taarbæk Kommune. Af: Erik Aude og Lene Thomsen. Notat 2023-26.

Overvågning af lysåbne naturtyper 2023. Af: Thorild Vrang Bennett og Erik Aude. Notat 2023-27.

Besigtigelser af § 3-områder i Odense Kommune 2023. Af:: Stine Juul Eriksen og Lene Thomsen. Notat 2023-28.

Besigtigelser af § 3-områder i Kolding Kommune 2023. Af: Stine Juul Eriksen og Lene Thomsen. Notat 2023-29.

Besigtigelser af § 3-områder i Horsens Kommune 2023. Af: Stine Juul Eriksen og Lene Thomsen. Notat 2023-30.

Besigtigelser af § 3-områder i Middelfart Kommune 2023. Af: Stine Juul Eriksen og Erik Aude. Notat 2023-31.

Besigtigelser af § 3-områder i Aalborg Kommune i 2023. Af: Stine Juul Eriksen og Erik Aude. Notat 2023-32.

Registrering af biodiversitet i Naturstyrelsens urørte skove (Baselinemonitering). Af: Lene Thomsen, Erik Aude og Thorild Vrang Bennett. Notat, 2023-33.

Vegetationsmonitering i lavbundsprojekt ved Vejen Mose, 2023. Af: Thorild Vrang Bennett og Erik Aude. Notat 2023-34.

Laverne i Nationalpark Thy. Resultater fra en gentagen lavundersøgelse. 2016-2023. Af: Lennarth Skov Espersen og Erik Aude. Notat 2023-35.

Basismonitering i EU projektet SUPERB i Nationalpark Thy. Af: Erik Aude, Lene Thomsen og Emil Christensen. Notat 2023-36.

Basismonitering i Marselisborgskovene i Aarhus Kommune. Af: Erik Aude, Lene Thomsen, Emil Christensen, Thorild Vrang Bennett og Klaas van Dort. Notat 2023-37.

Tilstandsvurdering og besigtigelser af § 3-søer i Næstved Kommune 2023. Af: Asbjørn Emil Hertz, Rikke Josefsen, Erik Aude og Lene Thomsen. Notat 2023-38.

Luftfotogennemgang af beskyttede naturtyper i Herning Kommune 2023. Af: Stine Juul Eriksen. Notat 2023-39.

Besigtigelser af § 3-arealer i Slagelse Kommune 2023. Af: Erik Aude, Asbjørn Emil Hertz og Rikke Josefsen. Notat 2023-40.

Besigtigelser af § 3-områder i Vejen Kommune 2023. Af: Rikke Josefsen og Lene Thomsen. Notat 2023-41.

Besigtigelser af § 3-områder i Viborg Kommune 2023. Af: Hanne Madsen, Lene Thomsen og Stine Juul Eriksen. Notat 2023-42.

Gå til toppen