Med baggrund i høj faglig viden om planter, mosser, laver, svampe og dyr incl. flagermuse- og insektlyde løser vi opgaver indenfor mange forskellige områder:

Systematiske grupper og arter m.v

 • Artsbestemmelse af planter, mos, lav (lichener), svampe, fugle, insekter m.v.
 • Beskyttet natur som arter på Habitatdirektivets bilag II (vindelsnegle) og bilag IV inkl. optagelse og analyse af flagermuse- og insektlyde
 • Naturkanon arter
 • Registrering af flora og fauna
 • Overvågning af truede og sårbare arter

Naturområder

Databehandling m.v.

 • Biodiversitet
 • Datahåndtering, statistik og kvalitetssikring
 • GIS analyser og kortfremstilling
 • Konsekvensvurdering i naturområder
 • Miljøvurdering af planer (SMV m.v.)
 • Statistik - inkl. multivariabel statistik (PC-ord, Canoco, systat m.v.)
 • Score indeks

Kurser, formidling m.v.

 • Formidling og pressekontakt
 • Foredrag, kurser og videreuddannelse - fx GIS, planter, mos, lav, fugle (se aktuelt under fanen "kurser")

Forskning

 • Er urørthed en fordel for skovbevoksede tørvemoser (91DO)
 • Faunaindhold pr m2
 • Forskning - videnskabelige undersøgelser efter ønsker
 • Flora og fauna på fortidsminder
 • Græsningsforsøg
 • Naturkvalitet på højmoser
 • Ny metode til vurdering af naturindholdet i skove
 • Ny metode til vurering af vegetationshøjde

Andet

 • Biotopspleje - målrettet
 • Naturplaner - naturkvalitetsvurdering på ejendomsniveau
 • Naturpleje - og genopretningsplaner baseret på både flora og fauna

Kontakt os for tilbud på konkrete opgaver og løsningsforslag:  Tlf: 2871 5739

 

 

 

  

Gå til toppen