HabitatVision - en visionær og seriøs partner på naturområdet

Mission: HabitatVisions mission er at drive en forskningsbaseret biologisk konsulentvirksomhed med høj faglig kvalitet, hvor tilfredse kunder og kollegaer er i centrum. Det er samtidig HabitatVisions mission at bidrage til en bæredygtig udnyttelse af naturen og dens ressourcer.

Vision: I HabitatVision ønsker vi at være en af de førende forskningsbaserede konsulentvirksomheder i Danmark inden for naturområdet. Med vor ekspertise ønsker vi at være med til at beskrive, bevare og udbygge biodiversiteten i Danmark.  

Det er vores ønske at kunderne er tilfredse med vores produkter, hvilket vi sikrer gennem: 

  • Høj faglig kvalitet
  • Konkurrencedygtige priser
  • Overholdelse af deadlines

HabitatVision tager CSR (Corporate Social Responsibility) alvorligt og erkender, at vi som virksomhed har et medansvar for samfundsudviklingen. Konkret arbejder vi for at forbedre medarbejderforholdene og arbejdsmiljøet samtidig med, at vi løbende begrænser CO2-udledningen i hele arbejdsprocessen.

Endvidere er vi engageret i lokalområdet, og arbejder for mere liv i landdistrikterne.
Vi donerer løbende en del af overskuddet til lokale foreninger og landsdækkende NGO'ere.

Historie:  Firmaet blev stiftet i begyndelsen af 2004 og har siden løst mange opgaver for hovedparten af de større aktører på naturområdet, herunder de fleste Miljøcentre og Kommuner, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Naturstyrelsen, Skov- og Landskab (KU), Danmarks Miljøundersøgelser (nu Bio Science, Aarhus Universitet) - og private lodsejere.

Vi samarbejder med andre danske konsulentfirmaer om større projekter.

Hvem er vi?  Vi er en forskningsbaseret virksomhed bestående af biologer af såvel botanikere som zoologer med stor faglig ekspertise og et klart bud på naturkvalitet og -forvaltning. Vores spidskompetencer omfatter bl.a.:

· Ekspertviden om planter, mos, lav, svampe, fugle og insekter

· Ekspertviden om danske naturtyper inkl. habitat-naturtyper og bilag-IV arter inkl. flagermusdetection

· Erfaring med implementering af habitatdirektivet

· Statistisk databehandling (inkl. multivariat analyse) og GIS

· Formidling, sparring, vejledning og undervisning

Gå til toppen