HabitatVision har i tidens løb bidraget til flere forskningsprojekter herunder:
 
Naturen på skovbevoksede tørvemoser (naturtype 91D0)
Naturkvalitet på højmoser (naturtype 7110)
Pesticider & økologisk jordbrug
Biodiversitet i skov
- Svampe som indikatorer for naturkvalitet i bøgeskov
- Naturnær skovdrift og biodiversitet
- Skovnaturindex

Danske ellesumpe (naturtype 91E0)
Biodiversitet på dødt ved i danske løvskove
Svampe i Hallandske bøgeskove
Struktur og dynamik i danske løvskove
Habitatkrav hos nordiske svampe
- Økologiske krav hos svenske svampe. Hjemmeside
Den Danske Rødliste
- Rødliste-vurdering af danske svampe.
Randeffekter på overdrev 
 
Bøgeskove i Europa
- Nature‐based management of Beech in Europe ‐ A multifunctional approach to forestry
 

 

Gå til toppen